Анализ на потребителските нагласи за покупка на имот ново строителство 2022 – 2023 г.

Пазарът на имоти ново строителство в София отбелязва сериозен ръст през последните години, като през изминалата 2021 г. е стартирало изграждането на 21% повече нови жилища в сравнение с 2020 г. Това е провокирано от засилен интерес от страна на потребителите на недвижими имоти към сегмента ново строителство. Всеки четвърти бъдещ собственик на имот ново строителство планира да се сдобие с инвестиционен имот, а малко над 70% е делът на хората, които търсят жилище за лично ползване. Това сочат данните на пазарно проучване на New Estates сред клиенти, планиращи покупка на ново строителство в следващата 1 година. Над 50% от потенциалните купувачи целят да генерират приход от наем, като стремежът за сигурно вложение на средствата в условия на продължаващо обезценяване на парите е мотив за 25% от инвестиционно настроените потребители.

Какво търсят потребителите на ново строителство?

Основният тип имот, който купувачите на ново строителство предпочитат е апартамент в София – този избор представлява интерес за над 70% от запитаните. Къща в близост до столицата за постоянно ползване търсят 11% от респондентите, а 9% биха закупили къща в пределите на града. Едва 7% биха се насочили към покупката на имот извън София. Предпочитани остават южните райони, но за 22% от анкетираните мечтан район си остава централният. Следват 12%, които биха избрали широкия център и 11%, за които районът не е определящ. Равно е процентното съотношение между тези, които предпочитат Витошката яка и източните райони – 10% от анкетираните за всеки от районите.
Заобикалящата среда е ключов фактор за купувачите. Близостта до парк е задължително условие за цели 32% от участниците в проучването, а едва 6% го определят като незначителен фактор при избора на имот. Впечатление прави, че 30% посочват, че паркът е от второстепенно значение и позволява компромиси.
Важно предимство, което аудиторията посочва при избора на имот ново строителство, е добрата социална инфраструктура – тя е абсолютна необходимост за 53% от анкетираните. Наличието на добър градски транспорт също е сред приоритетите на бъдещите собственици на ново строителство. Той е абсолютна необходимост според 49% от запитаните, докато други 19% го определят като фактор от второстепенно значение.
Предпочитанията, които респондентите посочват по отношение на големината на жилището са в границите между 100 кв.м. и 200 кв.м, а други 39% търсят такъв до 100 кв.м. Едва 13% желаят жилище между 200 кв.м и 300 кв.м., а имот над 300 кв.м. представлява интерес за 7% от потребителите.
До 150 000 евро е бюджетът на преобладаващата част от бъдещите купувачи. Общо 46% от участниците в проучването са предвидили до тази сума, за да се сдобият с недвижима собственост. Следващата група – 35% от запитаните планират да платят между 150 000 и 350 000 евро. Общо 12% пък възнамеряват да купят недвижим имот на стойност между 350 000 и 600 000 евро. От 600 000 евро до 1 млн. евро е сумата за имот ново строителство, включена в плановете на 5% от участниците, а 2% определят бюджет от над 1 млн. евро.
Бъдещата собственост планират да заплатят наведнъж 35% от участниците в проучването. Други 69% споделят, че ще търсят външно финансиране, което покрива от 50% до 80% от стойността на сделката.
Предимствата на затворения комплекс откриват 23% от хората, а 77% от тях не държат или не желаят имотът им да е разположен в жилищен комплекс от затворен тип. Най-голям дял от запитаните – 44%, се ориентират към нов имот с 2 спални, а 39% – към такъв с 3 спални помещения. Една спалня предпочитат 10% от хората, а имот с 4 – общо 7%.

Дни на отворените врати в нов затворен комплекс с басейн в кв. Възраждане
Контактна форма

Запитване