Ипотечен кредит в евро или в лева: кое е по-изгодно?

Когато настъпи моментът за финансиране на покупката на имот посредством ипотечен кредит, който обикновено е с продължителност около 30 години, се пораждат редица въпроси от страна на кредитоискателя. Особено в текущата икономическа обстановка и несигурност, и на фона на нарастващата инфлация и повишаващи се лихвени нива, един от основните въпроси пред потребителите е в коя валута е най-добре да бъде изтеглен заемът. Повече за това какво трябва да знаем за кредитите, изтеглени в лева и в евро, можете да прочетете в тази статия.

Какво трябва да знаем за ипотечния кредит в друга валута

Когато вземете решението за външно финансиране за покупката на жилище посредством ипотечно кредитиране, то трябва да сте наясно, че се ангажирате с неговото дългосрочно изплащане. Логично, изборът на валутата, в която да бъде изтеглен също оказва влияние върху условията по заема, което кара мнозина да се замислят за ползването на кредит в други валути. Тук от съществено значение е самата валута, която кредитоискателят избира – ако говорим за избор между лева или евро, то рискът е минимизиран, тъй като и двете валути имат фиксиран курс. Ако обаче изборът е между друга валута с плаващ валутен курс, то има известен риск, свързан с възможното покачване на цената на валутата, а от там и на погасителната вноска на левовата равностойност. Предимството на валутата с фиксиран курс е, че стойността й се определя от правителството и се поддържа от централната банка като официален курс, което я прави значително по-стабилна и устойчива на външни влияния, за разлика от плаващата такава.

Съответствие във валутите на доходите и кредита

Универсалното правило при тегленето на ипотечен кредит е той да бъде изтеглен в същата валута, в която са и доходите на кредитоискателя, като така се избягва превалутиране на вноската ежемесечно. При приемане на евро валутата у нас, заемите и доходите ще се превалутират автоматично, с което правилото отново ще бъде спазено. Най-добре е ипотечният ви кредит да бъде изтеглен в лева, особено сега, когато въпреки покачването на лихвените нива у нас, все още отражението върху левовите кредити не е осезаемо.

Специфика на кредити, изтеглени в евро

Въпреки че левът е вързан за еврото и евентуални промени в евровата стойност ще се отразят и на лева, това не означава, че при тегленето на ипотечен кредит в евро няма валутен риск. Можем да приемем, че ползването на кредит в евро е равносилно на този в лева, но само и единствено, ако еврото не променя стойността си през периода, за който е изтеглен заемът. В повечето случаи курсът се запазва, но никога нямате гаранция дали стойността на еврото ще се запази фиксирана през целия период, през който ви предстои да погасявате вноските си.

Период на ипотечния заем

От съществено значение при избора дали да изтеглите ипотечния си заем в лева или в евро, е срочността на кредита. Колкото по-дълъг е периодът, толкова повече нараства рискът от потенциално изменение на стойността на еврото в посока нагоре. Ако обаче периодът е значително кратък, то можем да приемем евровите и левовите кредити като равнозначни.

Курсови разлики при превалутиране

При тегленето на кредити в чужда валута трябва да бъдат съобразени и допълнителни разходи извън регулярната месечна вноска. Съществува разлика между курсовете купува/продава на двете валути, следователно за покупката на левове ще трябва да се подготвите за нови скрити разходи, именно поради разликата във фиксираните стойности на двете валути. Разбира се, възможно е и да се окаже, че спестявате значителни средства при тегленето на ипотечен кредит в евро, при който лихвените нива са по-ниски. Но ако разликата е минимална в полза на евровия кредит, то най-доброто решение би било да изтеглите заема в същата валута, в която са и доходите ви.

Разлики в лихвените нива

Независимо в каква валута сте решили да изтеглите ипотечния си кредит, лихвените нива не могат да се запазят за целия период. Редица фактори влияят върху движението на лихвите по кредитите, поради което е почти невъзможно точното дългосрочно прогнозиране как ще се изменят нивата в хода на погасяването на вашия заем. Не само – евровите и левовите кредити за физически лица се сформират на базата на различни пазарни индекси или с различни основи за формиране. Най-разпространените пазарни лихвени индекси за лева и евро са съответно SOFIBOR и EURIBOR.

Дни на отворените врати в нов затворен комплекс с басейн в кв. Възраждане
Контактна форма

Запитване