Кредитен консултант. Защо да го ползваме и какви са задълженията му?

Професионалната кредитна консултация е може би едно от най-практичните решения за тези, които желаят да закупят имот посредством външно кредитиране или да получат пълно съдействие и подходяща индивидуална оферта за потребителски заем. Когато става въпрос за финансиране посредством кредитиране, потребителят получава редица оферти с различни параметри и условия. За да бъде открит възможно най-правилният за клиента вариант, се изисква събиране и детайлно разглеждане на няколко от тях, от различни финансови институции. Как можете да улесните процеса по кандидатстване и одобрение за потребителски и ипотечен кредит, можете да разберете в тази статия.

Каква е ролята на кредитните консултанти?

Когато сте взели решението да потърсите външно финансиране за закупуването на имот или за лични нужди, ще се срещнете с оферти от редица финансови институции, които предлагат различни условия и параметри за кредитиране. Събирането на всички тях, от своя страна, означава Вие като кредитоискател да отделите време, за да поискате поне няколко, които след това да съпоставите. В тази ситуация пълно съдействие и експертно мнение може да получите от кредитен консултант, който е независим експерт и не е обвързан с конкретна банкова институция. Най-голямото му предимство е доброто му познаване на пазара и експертността му по отношение кредитиране. Основната роля на кредитния консултант е да Ви окаже пълно съдействие от самото начало до края на процеса по кандидатстване за кредит и да Ви предостави повече информация за състоянието на пазара, в случай че теглите ипотечен заем. Кредитният експерт поема изцяло ролята на кредитоискателя от кандидатстването до усвояването на финансирането, като така минимизира риска от изтегляне на неподходящ заем.

Предимства на работата с кредитен консултант


Като експерт в областта на кредитирането, консултантът може да Ви улесни в процеса по кандидатстване, като се заеме с откриването на подходящата за Вас оферта и Ви представи само най-добрите, които отговарят на индивидуалните Ви нужди. Не само ще Ви спести време от обикаляне по банки, но и ще Ви окаже пълно съдействие с процедурите по кандидатстване и усвояване на кредита.

Спестяване на време


Основното предимство на кредитния консултант, което е стимул за хората да се обърнат към него за професионално съдействие, е експертността му и партньорствата, които е установил във времето с всички големи банки в страната. Това означава, че консултантът ще избере за Вас най-подходящата банка и кредит, без да се налага Вие самите да отделяте от времето си за срещи и консултации с финансови институции. Експертът ще Ви представи трите най-добри оферти, а от Вас се изисква да ги разгледате и след това обсъдите с него.
Когато става въпрос за всички съпътстващи отпускането на кредит и неговото усвояване процедури, кредитният консултант ще се заеме с тях, така че отново да Ви спести максимално много време.


Изгодни оферти


След като кредитният консултант е събрал различни оферти от редица банки, към Вас ще представи само най-подходящите. Това означава, че ще разполагате само и единствено с тези, които отговарят на личните Ви нужди и които не биха Ви поставили в потенциален риск от невъзможност за обслужване на заема. Накрая получавате една индивидуална оферта, специално договорена според профила Ви.

Получаване на информация


Разбира се, кредитният експерт е Ваш консултант през целия процес и ще Ви съдейства с важна и полезна информация от начало до край. Друго негово предимство е доброто му познаване на кредитния пазар и възможността му да дефинира и прогнозира евентуални пазарни промени.

Водене на преговори


Противно на представите, че отпускането на кредит е процес, при който двете страни заявяват условията си и накрая подписват, днес далеч не е така. Ролята на кредитния консултант в такъв момент е да договори с банката условия, които са подходящи за Вас, а не такива, с които да направите компромис. Така експертът Ви гарантира изгоден кредит.

Справяне с административната работа


Документацията, която съпътства отпускането на заем, е може би най-голямото предизвикателство пред кредитоискателите. За тази цел кредитните консултанти оказват съдействие и по време на този процес. Всички процедури по кандидатстване и усвояване на кредита се поемат от тях, а във Ваши ръце остава само изготвянето на необходимата документация, за която компанията ще Ви предостави предварително изготвен списък.

Дни на отворените врати в нов затворен комплекс с басейн в кв. Възраждане
Контактна форма

Запитване