Застраховка живот към ипотечния кредит-логика, ползи и цена

Сред най-предпочитаните за купувачите на имот варианти при осъществяването на покупката, е финансирането ѝ посредством ипотечен кредит. Той дава възможност на потребителите да просрочат плащанията във времето, вместо да платят сумата за желаното жилище накуп. Този вариант става все по-привлекателен за мнозина, особено във времена, в които лихвите по ипотечните кредити регистрират рекордно ниски нива. Имайки предвид сумата, която финансовата институция отпуска на кредитоискателя, периодът на изплащането ѝ е продължителен и може да достигне до 35 години. Това означава, че потребителят трябва да плаща месечните си вноски регулярно и без сериозни закъснения през съответния период, следователно и да е сигурен, че може да поеме тази отговорност безпроблемно и без да има отражения върху семейния бюджет. За да бъде обезпечено тегленето му, се сключва застраховка „Живот“. Повече за ползите от нея и детайлите по сключването ѝ, можете да откриете в тази статия.

Защо е необходима и какви са нейните предимства?

Застраховката „Живот“ към ипотечния ви кредит е финансов инструмент, на който все повече кредитори държат при отпускането на желаните средства. В основата на изискването да бъде сключена, стои непредсказуемостта и потенциалните рискове, на които е изложен кредитополучателя. Има различни разновидности, които не само да подсигурят вас и вашето семейство, но и да отговорят на всякакви нужди.

Застраховката „Живот“ се фокусира върху непланираните събития, които могат да се случат, и които могат да имат неблагоприятен изход. Тя е и лесен и достъпен за ползване дългосрочен спестовен инструмент, комбиниращ в себе си застрахователни и инвестиционни ползи в едно. Ето кои са предимствата на застраховката „Живот“.

Осигурява финансова защита при непредвидени обстоятелства

Основната функция на застраховката „Живот“ е осигуряването на застрахователно покритие. Това означава, че не само парите ви растат с времето, но и защитавате близките си при непредвидени обстоятелства. Ако например се стигне до безработица, трудова неправоспособност или необратимо обстоятелство, то можете да бъдете сигурни, че няма да попаднете в тежка ситуация при невъзможност за обслужване на кредитните задължения.Защита от инфлацията

Като инвестиционен фонд, застраховката „Живот“ е финансов инструмент, благодарение на който можете да запазите покупателната способност на спестяванията си. Така натрупаната сума носи доходност, по-висока от инфлацията.

Възможност за данъчни облекчения

Всички потребители със сключена застраховка „Живот“ или здравна такава могат да се възползват от данъчни облекчения. Това се случва, като в началото на всяка нова календарна година застрахователното ви дружество издава служебна бележка за внесените през годината вноски. При подаването на данъчната ви декларация за доходи, носите и бележката и отбелязвате, че имате сключена такава застраховка.

Несеквестируемост

Основно предимство на застраховката „Живот“ е, че се ползва със защита от закона и следователно застрахователната сума не може да бъде запорирана.

Цена на застраховката

На първо място, цената на застраховката „Живот“ зависи от обхвата на нейното покритие. Има два варианта за нейното сключване, като и при двата застрахователната сума се равнява на дължимото по кредита и намалява с времето. При първия вариант премиите биват усреднени за целия период на заема и следователно месечните вноски са равни за съответния срок, докато при вариант две премията се преизчислява на годишна база, така че размерът на вноските намалява с времето.

Ключово е при избора на застрахователен продукт, да не се водите само и единствено от размера на премията. Целта на застраховката „Живот“ е да осигури сигурност на вас и вашите близки при непланирани събития, следователно е ключово да подберете тези застрахователни покрития, които максимално отговарят на индивидуалните ви нужди и предпочитания. Така си гарантирате оптимална защита през периода на изплащане на заема. Важно е да бъдете внимателни с вноските си по животозастраховката ви и да не пропускате месечни вноски, за да можете да се възползвате от всички нейни ползи и предимства.

Дни на отворените врати в нов затворен комплекс с басейн в кв. Възраждане
Контактна форма

Запитване