Застраховка „Имот” при ипотечен кредит

Защо е задължителна застраховката „Имот” при ипотечния кредит

Независимо дали става въпрос за покупка на имот за лично ползване или с инвестиционна цел, някои купувачи вземат решението да осъществят сделката с помощта на външно финансиране, с което да подпомогнат покупката или да разсрочат плащанията във времето. Това се случва чрез тегленето на ипотечен кредит, който поради гъвкавостта си се превръща във все по-предпочитан вариант за потребителите. Представлява заем, който се обезпечава посредством недвижимо имущество, а основното му предназначение е за покупка на жилище. Всеки договор за отпускане на ипотечен заем има задължителни елементи, един от които е сключването на застраховка „Имот”. Повече за това какво представлява, можете да научите в тази статия.

Какво представлява застраховката „Имот” при ипотечен кредит и каква е нейната цел?

Поради размера на отпуснатите средства, кредиторът трябва да е сигурен, че при непредвидени обстоятелства ще може да си възстанови дадената на кредит сума –  в случаите, в които имотът престане да съществува като такъв, основно поради засягането му от природни бедствия. Предварително се определят рисковете, сред които пожар, наводнение и земетресение, както и минималната застрахователна сума.

Застраховката „Имот” покрива недвижимото имущество, така че ако се стигне до момент на погиване на жилището, кредитоискателят да няма повече задължения към банката. Обхватът на застраховката включва сградата и няма отношение към движимото имущество в дома, което също бива засегнато при подобни непредвидени събития, но някои застрахователи предлагат защита дои и на обзавеждането.

Когато се стигне до такъв момент, застрахователната премия по щетата погасява задължението на кредитоискателя към банката, така че да не му се налага да внася месечни вноски по необитаем имот. Размерът на покритието може да бъде определен на база пазарната оценка на жилището, договорения размер на кредита или пък остатъка по главницата.

Ползи при сключване на застраховка „Имот”

Настъпването на непредвидено събитие може сериозно да обърка дори най-точните планове, особено когато става въпрос за жилище, което се изплаща във времето. При настъпването на щета от природен характер, имотът често остава необитаем за определен период и се налага направата на цялостен ремонт, с който да се върне обратно първоначалната му стойност. При сключване на застраховка „Имот” към ипотечния кредит и евентуално настъпване на щета, клиентът получава обезщетение, тъй като застраховката покрива разходите по ремонта на пострадалото жилище, а в много случаи бива заплатен и остатъка по кредита.

За да можете да получите обезщетение обаче, е необходимо своевременно да уведомите застрахователната компания – в много случаи срокът е до три дни от настъпването на щетите, за да се подготви пълен оглед и опис на имота. В някои случаи се налага и уведомяването на компетентни органи, което се случва незабавно. След като необходимата документация е налице, застрахователят определя размера на обезщетението и уведомява банката. В случаите, в които щетата е пълна, обезщетението се превежда в полза на кредитора, а във всички други ситуации – в полза на собственика, но след съгласие от банката. По закон това се случва в рамките на 15 дни след представяне на изисканата документация, в която се констатира наличието на щета по имота.

Сключването на застраховка „Имот” е задължителен елемент при тегленето на ипотечен кредит, тъй като гарантира на кредитора възстановяване на отпуснатите средства при непредвидени събития. Това обаче далеч не е единствената цел – застраховката е предвидена и в полза на собственика, така че да не се стигне до пълна загуба на средства поради независещи от него обстоятелства. При сключването ѝ e ключово да изберете надежден застраховател, който ще ви предложи най-добрите за вас условия, както и подходяща годишна вноска, която няма да се окаже във ваша тежест. Трябва да се вземат предвид и изискванията на самата банка, но потребностите на клиента не бива да остават на заден план.

Дни на отворените врати в нов затворен комплекс с басейн в кв. Възраждане
Контактна форма

Запитване