Може ли да купим имот с кредит лесно, бързо и изгодно?

Покупката на жилище е една от най-важните стъпки в живота на един човек, като освен това е и значителна инвестиция. Независимо дали става въпрос за лично ползване или отдаване под наем, имотът има висока себестойност и следователно осъществяването на сделка за него е свързана с отделянето на значителни финансови средства. Именно поради тази причина голяма част от купувачите търсят външно финансиране, с което да подпомогнат покупката или да разсрочат плащанията за него във времето.  

Самият процес по кандидатстване и одобрение за ипотечен кредит може да се окаже лесен за тези, които или са избрали да работят съвместно с кредитен посредник, или  притежават добри познания за процеса по отпускането му. За да бъде даден заемът, е необходимо кредитоискателят да отговаря на задължителните условия, упоменати от съответната финансова институция. Това са: да има навършени 18 години, да е на постоянен трудов договор и в неизпитателен срок, както и да има чиста кредитна история и редовно заплащани осигурителни вноски. Това са всички характеристики, представяйки го като платежоспособен пред банката, която отпуска желаните средства. Ако бъдат изпълнени, кредитът бива одобрен, а клиентът е крачка по-близо до закупуване на мечтания си дом.  

Какви са ползите от ипотечния кредит при закупуване на жилище? 

Ползването на външно финансиране при покупката на имот несъмнено има своите предимства, сред които фактът, че превръща придобиването на имот в реалност за мнозина. Един от основните плюсове на ипотечния кредит е, че е строго индивидуален, а основната му цел е да отговори на личните нужди и желания на кредитоискателя. Това гарантира на потребителя не само, че ще открие мечтания си дом, но и че ще получи оптимални условия по заема. Вижте кои са останалите му предимства тук. 

Бързо одобрение 

Процесът по кандидатстване и одобрение за ипотечен заем далеч не е сложен и труден, и често се оказва по-бърз, отколкото намирането на желаното жилище. От вас като кредитоискател се изисква да отговаряте на предварително зададените условия, както и да разполагате с всички необходими документи за кандидатстване. Можете да си гарантирате бързина в процеса и безпроблемно одобрение най-вече със съдействието на кредитен консултант, който да се заеме с цялата процедура.  

Гъвкавост 

При кандидатстване за ипотечен кредит, потребителят има възможност сам да наглася параметрите на финансирането на база неговите индивидуални нужди. При отпускане на заем за жилище, имате възможността да изберете вида лихва – фиксирана или плаваща. Плаващият лихвен процент означава, че за целия период на кредита той ще се изменя и ще преминава през различни нива, следователно ще е различен за всяка месечна вноска. Плаващите лихви се водят от състоянието и динамиката на пазара. Фиксираният лихвен процент, от своя страна, носи значителна сигурност на потребителя, тъй като независимо колко растат лихвите, вашата няма да търпи промени за срок от до 10 години.  

Възможност за предсрочно погасяване 

Предсрочното погасяване е един от инструментите, осигуряващи гъвкавост при управлението на личните финанси. Това означава, че на вас като кредитополучател ви се дава възможността да погасите заема по-рано от договореното. Предсрочното погасяване е само и единствено по главницата на кредита и не следва начисляване на лихви върху погасената сума. Можете да облекчите последващите си плащания или като преизчислите вноската спрямо новата главница по кредита, но запазите срока за погасяване, или оптимизирайки срока на изплащане, но запазвайки размера на сумата по вноските. 

Какви са недостатъците? 

Най-важното условие за отпускането на ипотечен кредит, е вие като кредитоискател да отговаряте на всички изисквания на финансовата институция. Обикновено те са стандартни, но се наблюдават и различия. Тегленето на ипотечен заем може да се превърне в риск за вас, ако предварително не сте проучили условията и следователно не отговаряте на част от тях. С оглед избягването на потенциални рискове, е от ключово значение точната преценка на възможностите за регулярно и навременно покриване на месечните вноски. Препоръчително е да се доверите на експерт в областта, който ще минимизира всички възможни проблеми по пътя към мечтания ви дом.  

Дни на отворените врати в нов затворен комплекс с басейн в кв. Възраждане
Контактна форма

Запитване