Какъв е профилът на купувача на имот ново строителство с ипотечен кредит днес? 

Придобиването на имот посредством тегленето на ипотечен кредит става все по-популярно решение сред бъдещите купувачи, а голяма част от тях се насочват към имот ново строителство. Интерес към този тип финансиране се наблюдава основно поради все още ниските лихвени проценти, които кредиторите предлагат към момента, както и добрите условия по ипотечните договори. За отпускането му обаче е необходимо кредитоискателят да отговаря на определени условия, зададени от банковите институции. Това му гарантира одобрение и отпускане на заявената от него сума. Повече за това защо е важно определянето на профил на купувача на имот с ипотека прочетете в текста.

Какво е ипотечен кредит?

Най-разпространеният начин за получаване на външно финансиране при покупката на имот е чрез тегленето на ипотечен кредит, при който заемът се обезпечава с недвижимо имущество. В повечето случаи предназначението му е за закупуването на имот, но е възможно да бъде изтеглен и за осигуряването на начален капитал за търговската дейност на дружества, инвестиции в активи, съоръжения, оборудване, машини и други.

Поради размера на отпуснатите средства, продължителността на изплащането на заема е до 35 години. През този период от кредитоискателя се изисква регулярно и навременно покриване на месечните вноски, така че кредитът да не се превърне в тежест. За да може да му бъдат отпуснати желаните средства, е необходимо да отговаря на условията на финансовата институция, които гарантират и на двете страни безпроблемното му изплащане.

Какъв е профилът на купувача на имот ново строителство с ипотечен кредит?

Изясняването на профила на купувача е важен елемент от процеса по отпускане на ипотечен заем. Той се изгражда на база основни демографски показатели като пол, възраст и доход, които служат като измерител за кредитора за степента на риск при отпускането на средствата. Кредитната му история, натрупаният трудов стаж и най-вече целта на заема са сред другите елементи, които сформират цялостния му профил и на база на него банката определя максималния размер средства, които могат да му бъдат отпуснати.

Демографски фактори

Сред основните демографски показатели при този тип финансиране е възрастта на потребителя, която е ключова при вземането на решение дали заемът да бъде отпуснат. Не само – периодът на изплащането му може да достигне до 35 години, поради което финансовите институции имат възрастов праг за отпускането на жилищен заем. Поради това средната възраст на кредитора е между 35 и 44 години. Не по-малко важен е и месечният доход на кредитоискателя, като това включва постоянен трудов договор, работа на пълно работно време, позиция в развиващ се и перспективен сектор, както и добро трудово възнаграждение – всичко това е необходимо на банката, за да минимизира риска от отпускането на заема. Обикновено потребителите на такъв кредит работят в IT или Fintech сферата, а средният доход на домакинството им надхвърля 3000 лв. на месец. От съществено значение е и кредитната история на клиента, като тенденциозно кандидатите за кредит представят добра кредитна история.

Географски фактори

Кредитоискателят живее в София и големите градове в страната и в резултат на това търси да закупи имот основно в столицата и другите големи населени места. При хората от по-малките градове, с по-висок доход от средния за съответната област също се наблюдава тази тенденция.

Потребителско поведение

Основният мотив за тегленето на жилищен заем е желанието на хората да притежават свой собствен имот, но покрай инфлационната вълна и несигурната икономическа обстановка несъмнено редица потребители днес се обръщат към него и с инвестиционна цел – най-вече за генериране на приходи от наем и като сигурно вложение на средствата им.

Тенденциозно купувачите на имот ново строителство с ипотечен кредит търсят да закупят апартамент в София, най-често двустаен, но се засилва интересът и към имоти над 100 кв.м. Предпочитани райони остават южните и централни столични квартали. Когато става въпрос за покупка на имот с цел лично ползване, най-търсени са функционалните и по-просторни апартаменти.

Необходими документи за ипотечен кредит

Получаването на одобрение за отпускането на кредита зависи пряко от предоставянето на цялата необходима за финансовата институция документация. При кандидатстването за ипотечен заем именно набавянето на нужните документи отнема най-дълго време, поради което е добре да бъде предвиден достатъчен времеви ресурс. Важно за кредитора е доказването на доходите на клиента, целта на кредита и статута на предлаганото обезпечение.

Правилен ход е паралелно със събирането на всички документи да се придвижи предварителното одобрение от банката за максималния размер средства, които могат да бъдат отпуснати. След като бъде получено следва подписването и на предварителния договор с продавача на имота, както и подготовка на всички съпътстващи отпускането на ипотеката документи – искане за отпускане на кредит, което се попълва от кредитоискателя по образец на кредитора, заверено копие на лична карта и удостоверение за семейно положение. Ако има сключен граждански брак, се прилага  Акт за граждански брак, а при семеен статус „Разведен“ се изисква Решение на съда за прекратяване на брака. Семейният статус изисква и Удостоверение за режима на имуществени отношения между съпрузите, което се получава от Агенцията по вписванията. Изисква се и удостоверение за липса или наличие на данъчни задължения.

При кандидатстване за ипотечен кредит, е препоръчително да бъдат взети няколко оферти от различни банки, на база на които да бъде избрана тази с най-подходящи условия. Ако планирате закупуването на имот с външно финансиране, ви препоръчваме да се консултирате с лицензиран кредитен посредник, който ще ви съдейства не само по избирането на най-подходящата оферта, но и по време на целия процес по кандидатстване и събирането на всички необходими документи.

Дни на отворените врати в нов затворен комплекс с басейн в кв. Възраждане
Контактна форма

Запитване